Loading...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 (10.00 น.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธี ในพิธีประกอบด้วย พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นพระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนา และประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร พิธีดังกล่าว สืบเนื่องจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และทุกหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรฯ พร้อมกันทั่วทุกจุด โดยจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิต แด่พระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทั้งในสถานที่ และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน ได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและหน่วยงานของ อว. ยังมีการจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ของทุกมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2023-01-17 08:43:07