Loading...

โครงการขับเคลื่อนการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด การยกระดับเศรษบกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการด้วยกลไกอว.ส่วนหน้า ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณเจ้าหลาวทอแสงบีชรีสอร์ท

วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2022-03-03 09:27:11