Loading...

มรภ.รำไพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ BCG กับกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับทีมงานจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ณ ห้องประชุมลานสน ชั้น 7

วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2022-08-31 11:01:09