Loading...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ GAP Analysis เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู้ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วันที่ 17-19 มกราคม 2565

วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2022-03-03 09:25:43