Loading...

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจัดมหกรรมแสดงสินค้า U2T for BCG Market ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการชุมชน นำของดี ของเด่น 46 ชุมชน พร้อมสาธิตและจำหน่ายสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าว : 2022-10-20 13:30:15